Sözleşme

 

Taraflar: İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgelerden, eklerden ve açıklamalardan oluşan işbu UygunAraba.com Üyelik Sözleşmesi (hepsi birlikte sözleşme olarak anılacaktır),

KK.Türk Cumhuriyeti adresinde mukim UygunAraba (bundan böyle kısaca "UygunAraba.com" olarak anılacaktır.) ile www.uygunaraba.com sitesine üye olurken "Üye"nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

 

Kapsam: Bu sözleşme UygunAraba.com'un internet üzerinden firmaların, pazarlamasını yapmak istediği araçların www.uygunaraba.com web sitesinde de yayınlanması ile ilgili hizmetleri kapsamaktadır.

 

Hizmet Koşulları: UygunAraba.Com'un sunacağı hizmetler yıllık veya farklı periyotlarda geçerli olacağından, müşterinin talep edeceği her hizmet için farklı bedel ve koşullar geçerli olacaktır. UygunbAraba.com bu hizmetlerinin bedellerinde ve içeriklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. UygunAraba.com dan alınan herhangi bir hizmet, 1 yıllık süresini doldurana dek oluşabilecek fiyat ve içerik değişikliklerinden etkilenmez. Tahsil edilen üyelik ücreti hiçbir suretle iade veya iptal edilmez.

 

UygunAraba.com Müşteri Hizmetleri: UygunAraba.com üye firmalara ve üyelerine en iyi şekilde hizmet vermekle yükümlüdür. Şifre ve kullanıcı isimlerinin bildirimi veya şifre değişiklikleri yalnızca elektronik posta yoluyla iletilir. İrtibat için verilecek telefon veya faks numaraları yalnız acil durumlarda kullanılacak, bu durumlarda üye firmanın güvenlik şifresinin onayı sağlanmadıkça talepler işleme alınmayacaktır.

 

Ödemeler ve Tazminatlar: Üye Firmalar ve üyeleri UygunAraba.com'un ilgili hizmetlerine istinaden ileteceği teklifte belirtilen bedeli Kredi Kartı ile ödemekle yükümlüdür. Tarafların site üyeliğinde belirtikleri ve iletişim bilgileri olarak kaydettiği bilgiler tebligat adresleri olup, bu adreslerde yapılacak her türlü değişiklik yazılı olarak diğer tarafa bildirilmediği taktirde, bu adreslere yapılacak tebligat kendilerine yapılmış sayılacaktır. İşbu sözleşmenin yorumlanmasından ve uygulanmasından doğacak her türlü ihtilafın hal mercii KK.Türk Cumhuriyeti Mahkemeleridir.

 

UygunAraba.com Fikri Mülkiyet Hakları: UygunAraba.com internet sitesine girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan UygunAraba sorumlu değildir. UygunAraba işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu internet sitesi UygunAraba.com'un kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. UygunAraba.com, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir. UygunAraba.com bu internet sitesinin genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim ve alan adı, logo, ikon, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. İnternet sitesinde bulunan hiçbir materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Sitenin genel dizaynı tamamı veya bir kısmı aynı kalmak şartı ile birbaşka site ismi altında yayınlanamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. UygunAraba.com'un burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

 

UygunAraba.com Satış Kuralları: UygunAraba.Com'da 18 yaşından küçük kişiler ödeme yapamaz. UygunAraba.com'a yaptığınız ödemelerinizi yalnızca kredi kartınızla yapabilirsiniz. UygunAraba.com'un elinde olmayan ve ön görülemeyen sebeplerden (tabii afet, savaş, vs.) dolayı tarafların sorumluluklarını yerine getirememeleri durumunda tarafların her birinin tek taraflı fesih hakkı doğacaktır.